Musicalics.com test version

In de laatste maanden heb ik gewerkt aan een nieuwe klassieke-muziekwebsite, gebaseerd op een enorme database die aan mij is gegeven door Jean-Paul Giraudet uit Frankrijk. Hij heeft meer dan 50 jaar gegevens over componisten en composities verzameld uit vele bronnen, en wil die nu delen. De website bevat meer dan 25.000 componisten en zo'n 700.000 composities.

Een eerste testversie van de site is nu klaar: http://musicalics.com.

De originele data zijn in het Frans, maar de site is zo opgezet dat de gegevens ook naar andere talen vertaald kunnen worden.

De data moeten nog flink opgeschoond worden, maar de site is al goed bruikbaar. Het is mijn doel om deze website uiteindelijk te ingereren met mijn Classical Composers Database (http://www.classical-composers.org), inclusief de MusicAtlas (http://musicatlas.org).