Twee nieuwe websites

Onlangs heb ik twee nieuwe websites gebouwd.

De eerste is http://vromanfoundation.com. Deze site, gemaakt in opdracht van de Vroman Foundation, gaat het werk en leven van wetenschapper en kunstenaar Leo Vroman promoten. Deze 97-jarige is in Nederland is hij met name bekend als dichter. Hij was echter ook als bioloog werkzaam, en - minder bekend - als tekenaar. Met name zijn tekeningen worden op de website getoond, in de Beeldbank. Ook is er een biografie met vele foto's. Een Engelstalige versie is in voorbereiding.

De andere website is een viertalige site voor jaarlijkse organisatie van beurzen voor boekbinders: http://boekbindbeurs.nl. Deze site was ter vervanging van een verouderde en slecht te onderhouden site. Er zijn nu wat handigheidjes ingebouwd, waarmee de lijsten van deelnemende standhouders makkelijk zijn aan te passen.

Beide website zijn gebouwd met het populaire Content Management Systeem Drupal (http://drupal.org).