Pianoles

Jos Smeets geeft ook pianolessen voor beginners en gevorderden, zowel kinderen als volwassenen, in de buurt van Deventer. Lesprogramma op maat. Een kennismakingsles is gratis, bel of mail voor meer informatie.

Andere zaken die Quixote nog voor u kan doen:

- Arrangeren van muziek: bijvoorbeeld voor (gemengd) koor, piano en zang, klein orkest, en andere combinaties. - Proeflezen van teksten; ook Engelstalig! - Layout van (programma)boekjes verzorgen. - Programmatoelichtingen voor klassieke muziek schrijven. Bij veel zaken die met (klassieke) muziek en (elektronisch) uitgeven te maken hebben, kan Quixote u behulpzaam zijn.